Velkommen til Danfoss Funktionærforening

Du vil her kunne finde oplysninger omkring foreningen, tilmelde dig et af vore arrangementer, samt se hvilke arrangementer og rabataftalerforeningen kan tilbyde vores medlemmer

Årligt kontingent:
Aktive medlemmer: 100,-kr. (Kontingent trækkes på lønsedlen i september)
Veteraner: 100,-kr. (Kontingent indbetales af medlemmet)

Ønsker du at melde dig ind i Foreningen, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontaktsiden.

Ønsker du at indbetale et beløb til Foreningen er vores konto i Sydbank:Reg.no.: 8010 konto. no. 1565382.

Welcome to Danfoss Employee Association web site

Here you can find information about the association and see which arrangements and discount agreements the association can offer our members.


If you want to be a member of the association or you have any questions, please contact us by using the contact  page.


If you want to pay into our bank account in Sydbank our account no. is:Reg.no.: 8010 account no. 1565382.


Member fee:
Active members: 100,-kr. (withdrawn from your salery in september)
Retired: 100,-kr. (to be paid by the member into our account in september)